DALBOR

- odmiana pastewna wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się i równomiernie dojrzewająca
- najwyższy ze wszystkich odmian łubinu wąskolistnego plon nasion i plon białka (wg COBORU 2009-2010)
- rośliny średniej wysokości, sztywne, o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających, polecana do uprawy na terenie całego kraju
- nasiona drobne (MTN ok. 130 g) koloru szarego o nieco podwyższonej zawartości białka i bardzo niskiej (jednej z najniższej) zawartości alkaloidów i nieco niższej zawartości włókna
- zalecana obsada: 100 roślin/m2