KALIF

- odmiana tradycyjna (niesamokończąca), odmiana pastewna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, nasiona białe, przeciętnej wielkości, o niskiej zawartości alkaloidów, kwiat biały, strąk niepękający
- odmiana przydatna do uprawy w mieszankach z pszenżytem, posiada największą tolerancję na choroby fuzaryjne
- zalecana obsada: 100 roślin/m2, ilość wysiewu: 130-160 kg/ha.