REGENT odm. samokończąca

- odmiana pastewna, najsłodsza, samokończąca, kwitnie niebiesko,
- rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plonyniż odmian rierozgałęziających się, a jednocześnie zapewniają równomierne dojrzewanie, zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur,
- odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu,
- rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, 
patek philippe replica italia strąk odporny na pękanie,
- nasiona średniej wielkości, koloru szarego o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, zalecana obsada 110 roślin/m2.